Privacyverklaring / AVG

Rijschool ENERGY Den Helder, gevestigd aan de Ceramstraat 56, 1782 CD den helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rijschool ENERGY Den Helder
Ceramstraat 56
1782 CD Den Helder
www.rsenergy.nl
info@rsenergy.nl
0640472764

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Rijschool ENERGY Den Helder verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Wij verzamelen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te verlenen.

- Voor en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres

Met welk doel en met welke grondslag wij persoonsgegeven verwerken:
Rijschool ENERGY Den Helder verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten aan u te leveren op het door u opgegeven adres
- Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Versturen van facturen en afhandelen van betalingen
- Om u te informeren over wijzigingen in diensten
- Rijschool ENERGY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de wettelijke verplichtingen

Hoe lang worden uw gegeven bewaard:
Rijschool ENERGY Den Helder bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Rijschool Energy Den Helder verkoopt uw gegevens nooit aan derden en gebruikt nimmer gegevens voor commerciële doeleinden.
Rijschool ENERGY Den Helder verstrekt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Rijschool ENERGY Den Helder maakt daarnaast reclame met geslaagde kandidaten op social media (Facebook, Instagram en Twitter). Voordat een bericht geplaatst wordt u nadrukkelijk om toestemming gevraagd en word het bericht alleen geplaatst indien u daarmee akkoord gaat.

Cookies en aanverwanten:
Rijschool ENERGY Den Helder gebruikt alleen technische en functionele coockies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Google Analytics
Naam: Rijschool ENERGY Den Helder
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Social Media cookies
Content op Social Media sites zoals YouTube, Instagram, Twitter, Google Plus, Facebook, LinkedIn, en Pinterest , bevatten vaak cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Het is ons niet bekend wat zij met hun cookies doen. Rijschool ENERGY Den Helder heeft hier geen inzicht en tevens geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door rijschool ENERGY Den Helder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.)

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rsenergy.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijschool ENERGY Den Helder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool ENERGY Den Helder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rsenergy.nl